67889

Bāriņtiesu asociācijas biedru tikšanās Bauskā
03.08.2016


Visām Latvijas bāriņtiesām šis ir nozīmīgs gads. Šogad aprit 20 gadi, kopš tika pieņemts likums par bāriņtiesu dibināšanu un nodibinājās pirmās bāriņtiesas Latvijā.

Bāriņtiesu darbinieku asociācija, kas kopš savas dibināšanas gada uzņēmusi biedrus jau no 101 bāriņtiesas, 2008.gada jūlijā rīkoja pirmo vasaras nometni Līgatnē. Katru vasaru kādā no Latvijas novadiem notiek šis jaukais, vienojošais bāriņtiesu asociācijas biedru pasākums, kurā atpūšamies, radoši pastrādājam, smeļamies spēku jaunam darba cēlienam.

Šogad notika jau devītā Bāriņtiesu asociācijas darbinieku vasaras radošā nometne. Kā nometnes vieta tika izvēlēta Bauska. Nometnes dalībnieki Bauskā pulcējās laikā no 8.līdz 10.jūlijam. Šis laiks sakrita gan ar Country mūzikas festivālu Bauskā, gan citiem svarīgiem pasākumiem un festivāliem citviet Latvijā. Neskatoties uz to, Bauskas vasaras nometne pulcēja kopumā ap 90 dalībnieku. Uz vasaras nometni bija sabraukuši dalībnieki teju no visiem Latvijas novadiem, kuri iesaistījušies asociācijas darbībā.

8.jūlija vakarā pēc vasaras nometnes svinīgās atklāšanas, kurā laba vēlējumus  vēlēja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, nometnes dalībnieki devās uz Bruknu, kur pa Bruknas muižas teritoriju laipni izvadāja Kalna svētību kopienas pārstāvis. Varēja uzzināt par Bruknas muižas vēsturi, notikušajām izmaiņām muižas apkārtnē un pašā muižā. Neaizmirstami brīži bija Bruknas jaunuzceltajā baznīcā, kur Bauskas novada Seržānu audžuģimenes tētis Jānis Seržāns sniedza nelielu ērģeļmūzikas koncertu. Ērģeļu mūzikas pavadījumā dziedāja divas Seržānu audžuģimenē dzīvojošās meitenes Liene un Laura. Skaisto vakaru noslēdza dziedošās Seržānu audžuģimenes sniegtais koncerts muižas lielajā zālē. Pēc koncerta vēl staigājām pa muižas skaisto teritoriju un baudījām vakara mieru, klusumu, ziedošā dārza smaržas. Atgriezāmies garīgi piepildīti, ar domu, ka brauksim šurp atkal kopā ar ģimenēm.

9.jūlijā apskatījām atjaunoto Bauskas rātsnamu, baudījām ekskursiju par senajiem svariem un mēriem. Pēc Rātsnama apskates mūs gaidīja īstas vēdera baudas Dairas un Arnolda Jātnieku zemnieku saimniecībā “Vaidelotes”. Daira un Arnolds pastāstīja par darāmajiem darbiem zemnieku saimniecībā, izrādīja savu jaunāko tehniku, kas iegādāta, pateicoties dalībai Eiropas Savienības projektos Vērojot sakopto zemnieku sētu, dažādos sējumus un stādījumus, uzzinājām, ka visu šo darbu veic ģimene pati, jo vecākiem lieli palīgi ir viņu pieci dēli, no kuriem  jaunākais  vēl apmeklē vidusskolu. Šīs ģimenes ieguldītais darbs ir apbrīnas vērts, jo abi saimnieki darbojas  arī kā  deputāti Bauskas novada domē. Ģimene kopj latvisko mantojumu, sēj un stāda pēc  Artūra kalendāra, ievērojot mēness fāzes,  līdz ar to  sēšanas un ražas novākšanas laiks atšķiras no citām zemnieku saimniecībām. Kā pārliecinājāmies viss aug griezdamies. Īpašu auru “Vaidelošu” sētai rada vecais, milzīgais ozols, kuru ģimenei izdevies nosargāt, neskatoties uz padomju laika grandiozajiem plāniem visu nolīdzināt, izraut, nozāģēt. Tāpat paglābts arī lielais vītols. Daira un Arnolds aicināja savā lielajā šķūnī, kur cienājāmies ar Dairas ceptiem pīrāgiem un saldo maizi, dzērām zāļu tējas. 

Pie Dairas un Arnolda mūs uzņēma arī Ieva Dūmiņa ar saviem mājās ražotajiem vīniem. Notika vīna degustācija, bija jautri un omulīgi. Ieva Dūmiņa priecēja mūs ar saviem stāstiem par vīna darīšanu, sniedza nelielu ieskatu vīna darīšanas vēsturē, un stāstīja anekdotes un sakāmvārdus, saistītus ar vīnu.

Pēc pusdienām devāmies uz Bauskas novada otru pusi, kur pašā leišmalē mīt Straģu ģimene ar četriem burvīgiem bērniem: gaišmatainām un kustīgām kā ūdenszāles trejmeitiņām un dēlu, kurš visu ciemošanās laiku palīdzēja vecākiem dažādos darbiņos. Jāņa un Ilutas Straģu zemnieku saimniecība “Krišjāņi” atrodas Brunavas pusē, nodarbojas ar lopkopību, augkopību. Jānis vada šo plašo saimniecību, ļaujot saimniecei Ilutai nodarboties ar viņas vaļasprieku-sieru siešanu, mājas saldējuma gatavošanu. Tikām cienāti gan ar gardajiem dažādu šķirņu sieriem, gan Krišjāņu saimniecības īpašo mājas saldējumu. Iluta iepazīstināja mūs ar savām mīlulēm- nelielo aitu ganāmpulku, kuru viņa tuvākajā laikā cer papildināt. Aplūkojām trušus, klausījāmies burvīgo meiteņu koncertu. Meitenes gan dejoja, gan skaitīja dzejoļus, gan dziedāja. Daudzi no mums pirmo reizi nogaršoja aitas pienu. Valdīja jauka un mājīga atmosfēra, jutāmies gaidīti un pat lutināti.

Trešajā, noslēguma dienā, pārrunājām mūsu tuvākās nākotnes plānus, kas saistīti ar bāriņtiesu 20.gada dienas svinībām oktobrī. Skanēja daudz labu, mīļu vārdu, veltītu gan galvenajam un svarīgākajam Bāriņtiesu darbinieku asociācijas cilvēkam - Baibai Melderei, gan nama mātēm - Bauskas novada bāriņtiesas kolēģēm.

Paldies Bauskas ģimnāzijas direktoram Raimondam Žabovam, direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Aivaram Zubovam par doto iespēju izmantot skolas telpas nometnes vajadzībām, skolas tehniskajam personālam, kas klusi un nemanāmi visas brīvdienas darīja savu darbu, lai mēs varētu dzīvot sakoptās un apsargātās telpās, paldies Dairai un Arnoldam Jātniekiem, Ievai Dūmiņai,Straģu ģimenei, Bauskas Rātsnama darbiniekiem par iespēju būt kopā un izbaudīt viņu viesmīlību! Visbeidzot paldies Bauskas novada bāriņtiesas kolēģēm par labi noorganizēto un veiksmīgi pārdomāto vasaras nometnes norises plānu, kas ļāva nometnes dalībniekiem iepazīt vienkāršus, sirsnīgus un čaklus novada ļaudis!

Anda Smiltiņa-Plūdone,

Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vārdā saku lielu paldies Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Andai Smiltiņai-Plūdonei un viņas komandai, par ieguldīto laiku un interesanto nometnes programmu, kas ļāva mums izbaudīt neaizmirstamus kopā būšanas brīžus un smelties spēku jauniem darbiem.

Ar cieņu, Baiba Meldere, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadītāja

 

Nometnes galerija 
      Atpakaļ