65698

Bāriņtiesu darbinieku tikšanās Viesītē
21.04.2016


 Bāriņtiesu darbinieku tikšanās Viesītē

Trešdien,13. aprīlī, asociācijas valdes pārstāvji Baiba Meldere,Maruta Pirro un Tālis Zalva tikās ar Sēlijas puses bāriņtiesām Viesītes novada domē. Kopā ar kolēģiem no Jaunjelgavas ,Aizkraukles, Jēkabpils ,Krustpils, Aknīstes un Neretas novada bāriņtiesām Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Grigorjeva  dalījās praktiskā darba pieredze, kā arī iepazīstināja kolēģus ar 2015. gada Viesītes novada bāriņtiesas darba pārskata ziņojumu. Tikšanās reizē piedalījās arī Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, kurš augsti novērtēja bāriņtiesu darba nozīmīgumu, uzsverot to kā neatsveramu palīgu bērnu tiesību nodrošināšanā pašvaldībā.

Kolēģi pārrunāja dažādus profesionālās kompetences jautājumus, kā arī tika izdiskutēti konkrēti praktisko gadījumu piemēri, rodot labāko risinājumu bērnu interešu nodrošināšanā. Interesanta izvērtās domu apmaiņa par asociācijas 20 gadu svētku sarīkojuma radošajiem risinājumiem.  Tikšanās noslēgumā sanāksmes dalībnieki apmeklēja ļoti mājīgu, ekspozīcijām bagātu Viesītes muzeju ''Sēlija'', kurā daudzi no kolēģiem atcerējās savus skolas gadus, tintes pildspalvas un glītrakstīšanas stundas. Tas bija jauks un emocionāls mirklis, kad emocijas ņēma virsroku. Paldies mūsu lieliskai kolēģei Sandrai Grigorjevai un viņas komandai par sirsnīgo tikšanos Viesītē!
      Atpakaļ