KURZEME

Nr.

Bāriņtiesa

Adrese

Telefons

E-pasts

Priekšsēdētāja/-js

1.

Kuldīgas novada bāriņtiesa

Baznīcas iela 9, Kuldīga, LV-3301

6335014; 63323605

inta.suna@kuldiga.lv;

barintiesa@kuldiga.lv

Inta Sūna

2.

Alsungas novada bāriņtiesa

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306

63351502

barintiesa@alsunga.lv

Dina Kaminska

3.

Saldus novada bāriņtiesa

Avotu  iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

6380728;

25479812

barintiesa@saldus.lv

Solvita Ramona

4.

Talsu novada bāriņtiesa

Kareivju  iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

6323211; 

28350102

barintiesa@talsi.lv

Daina Dēvita

5.

Dundagas novada bāriņtiesa

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270

63237854

20220495

daina.devita@dundaga.lv

Daina Dēvita

6.

Mērsraga novada bāriņtiesa

Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284

63237709

barintiesa@mersrags.lv

ligita.suca@mersrags.lv

Ligita Šuca

7.

Rojas novada bāriņtiesa

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264

6326917;

27234284

barintiesaroja2@inbox.lv

Inta Zaķe

8.

Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

6360124;

63601245

barintiesa@ventspils.lv

zaiga.rudnicka@ventspils.lv

Zaiga Rudņicka

9.

Brocēnu novada bāriņtiesa

Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

63807299

barintiesa@broceni.lv

Antra Rutka

10.

Ventspils novada bāriņtiesa

"Dzintarkalni", Tārgale, Ventspils novads, LV-3621

63620507

barintiesat@inbox.lv

Sandra Jurcika

11..

Liepājas pilsētas bāriņtiesa

Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401

63401994

barintiesa@dome.liepaja.lv

Taiga Ziemele

12.

Tukuma novada bāriņtiesa

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

63180806

26610202

antra.dzelme@tukums.lv

Antra Dzelme

13.

Nīcas  novada bāriņtiesa

Bārtas iela 6,Nīca,Nīcas novads

LV-3473

63489499,

25450578

tiesa@nica.lv 

Iveta Jākobsone

14.

Durbes novada bāriņtiesa

Skolas iela 3,Durbe,

LV-3440

26529699

barintiesa@durbe.lv

Jolanta Puļķe

                                                                                      ZEMGALE

Nr.

Bāriņtiesa

Adrese

Telefons

E-pasts

Priekšsēdētāja/-js

1.

Aizkraukles novada bāriņtiesa

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

65133908;

28342520

barintiesa@aizkraukle.lv

Liāna Purvinska

2.

Jaunjelgavas novada bāriņtiesa

„Zvaniņš”, Sērenes pagasts,

Jaunjelgavas novads, LV-5123

65122697

26954796

jjnovadabarintiesa@inbox.lv

Iveta Daukšte

3.

Kokneses novada bāriņtiesa

Melioratoru iela 1, Kokneses, Kokneses novads, LV-5113

65133633

silvija.veze@koknese.lv

Silvija Vēze

4.

Neretas novada bāriņtiesa

Neretas novada bāriņtiesa

65176128

barintiesa@neretasnovads.lv

Inga Jermuša

5.

Skrīveru novada bāriņtiesa

Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125

65197276

26428190

gunta.zvaigzne@skriveri.lv

Gunta Zvaigzne

6.

Bauskas novada bāriņtiesa

Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

63923915

barintiesa@bauska.lv

smiltina.pludone@bauska.lv

Anda Smiltiņa- Plūdone

7.

Iecavas novada bāriņtiesa

Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

63942669

barintiesa@iecava.lv

Pārsla Dredžele

8.

Rundāles novada bāriņtiesa

Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3927

63960527;

29397043

barintiesa@rundale.lv

Inese Kukute

9.

Vecumnieku novada bāriņtiesa

Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3933

63960527 

29397043 

evita.caune@vecumnieki.lv

Evita Caune

10.

Jēkabpils pilsētas bāriņtiesa

Brīvības iela 157, Jēkabpils, LV-5201

65231131 

barintiesa@jekabpils.lv

Tālis Zalva

11.

Krustpils novada bāriņtiesa

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202

65237612 

26399776 

barintiesa@krustpils.lv

Dace Telšinska

12.

Viesītes novada bāriņtiesa

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

65207296 

sandra.grigorjeva@viesite.lv 

Sandra Grigorjeva

13.

Jelgavas pilsētas bāriņtiesa

O.Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001

63081700 

63084415 

barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Irisa Guntra Turčinska

14.

Jelgavas novada bāriņtiesa

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

63024433 

27843780 

olga.rudaka@jelgavasnovads.lv

Olga Rudaka

15.

Engures novada bāriņtiesa

Jūras iela 85, Engure, Engures novads, LV-3113

63180946 

barintiesa@enguresnovads.lv

Agnese Baranova

16.

Kandavas novada bāriņtiesa

Jelgavas iela 4a, Kandava, LV-3120

63182497 

26424743 

barintiesa@kandava.lv

Ritma Supe

17.

Aknīstes novada bāriņtiesa

Skolas iela 7, Aknīstes pilsēta, Aknīstes novads, LV-5028

65237761; 28682433

barintiesa@akniste.lv

Aija Dronka

18.

Jēkabpils novada bāriņtiesa

''Pagastmāja'', Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

29472881

ina.gusare@jekabpilsnovads.lv

Ina Gusare

19.

Ozolnieku novada bāriņtiesa

Stadiona iela 10,Ozolnieki,LV-3018

63084714

29288473

barintiesa@ozolnieki.lv

Ilze Mangusa

20.

Tērvetes novada bāriņtiesa

„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,LV-3730

63726007

Terv.bar@inbox.lv

Baiba Opmane

21.

Dobeles novada bāriņtiesa

Brīvības iela15,Dobele,

Dobeles novads, LV-3701

63707266

29158140

barintiesa@dobele.lv

Sandra Lapinska-Leiere

22.

Auces novada  bāriņtiesa

Raiņa iela 12,Auce,Auces novads

63707227

Inga.vikstrema@barintiesa.auce.lv

Inga Vikštrema

                                                                              LATGALE

Nr.

Bāriņtiesa

Adrese

Telefons

E-pasts

Priekšsēdētāja/-js

1.

Balvu novada bāriņtiesa

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501

64522978 

64522973 

barintiesa@balvi.lv

Rudīte Krūmiņa

2.

Rugāju novada bāriņtiesa 

Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

26667258 

barintiesa@rugaji.lv

Rasma Piliņa

3.

Krāslavas novada bāriņtiesa

Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, LV-5601

65623319 

26387716

regina@kraslava.lv

Regīna Sakoviča

4.

Preiļu novada bāriņtiesa

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301

65322106

29480130

barintiesa@preili.lv

Natālija Rivža

5.

Riebiņu novada
bāriņtiesa

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

65324375

29442344

marite.bogdanova@riebini.lv

Mārīte Bogdanova

6.

Vārkavas novada bāriņtiesa

Skolas iela 5, Vecvārkava, Vārkavas novads, LV-5335

20384632

barintiesa@varkava.lv

Iveta Stivriška

7.

Rēzeknes pilsētas bāriņtiesa

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

64607654

64607655

aija.mejere@rezekne.lv

Aija Mejere

8.

Aglonas novada bāriņtiesa

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304

65324573

65320055

valentina.krivane@aglona.lv

Valentīna Krīvāne

9.

Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa

Skolas iela24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

64631509

barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv

zinaida.silova@rezeknesnovads.lv

Zinaīda Šilova

10.

Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesa

Rēzeknes iela 2, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618

64644539

barintiesa.gaigalava@rezeknesnovads.lv

Ilona Delvere

11.

Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesa

Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622

64667001

barintiesa.kaunata@rezeknesnovads.lv

Alla Smirnova

12.

Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesa

Bekšu ciems, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

64640231

barintiesa.ozolaine@rezeknesnovads.lv

Daina Bule

13.

Rēzeknes novada Verēmu bāriņtiesa

J.Zvīdra iela 4, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647

64611192

barintiesa.veremi@rezeknesnovads.lv

Ausma Bicāne

14.

Viļakas novada bāriņtiesa

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

27832005

barintiesa@vilaka.lv

Anita Upīte

15.

Baltinavas novada bāriņtiesa

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

64563411

baltinava@balvi.gov.lv

Vineta Cīrule

16.

Kārsavas novada bāriņtiesa

Vienības 53,Kārsava,Kārsavas novads,LV-5717

28686146

barintiesa@karsava.lv 

Sandra Čeirāne

 

                                                                               VIDZEME

Nr.

Bāriņtiesa

Adrese

Telefons

E-pasts

Priekšsēdētāja/-js

1.

Alūksnes novada bāriņtiesa

Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301

64323129 

barintiesa@aluksne.lv

Inga Ozoliņa

2.

Apes novada bāriņtiesa

Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV-4337

64307214 

ape.tiesa@ape.lv

Dace Silauniece

3.

Cēsu novada bāriņtiesa

Bērzaines iela 16,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

64127744

sandra.klavina@dome.cesis.lv, velga.kevina@cesis.lv

Velga Ķeviņa

4.

Līgatnes novada bāriņtiesa

"Birzes", Augšlīgatne, Līgatnes novads,
LV-4108

64155640 

26422362 

barintiesa@ligatne.lv

Sandra Upmale

5.

Pārgaujas novada bāriņtiesa

„Pagastmāja", Raiskums,
Pārgaujas novads,
LV-4146

64127831

22026520

renate.kalnina@pargaujasnovads.lv

Renāte Kalniņa

6.

Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa

Rūpnīcas iela 18, Liepas pagasts, Priekuļu novads,
LV-4128

64107305 

liepasbarintiesa@priekulunovads.lv

Linda Petroviča

7.

Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa

Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126

64107869 

29249293 

priekulubarintiesa@priekulunovads.lv

inita.jansone@priekulunovads.lv

Inita Jansone

8.

Raunas novada bāriņtiesa

Valmieras iela 1, Raunas pagasts, Raunas novads,
LV-4131

64177476 

26466874 

barintiesa@rauna.lv

Solvita Bauere

9.

Gulbenes novada bāriņtiesa

Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

64473238,

26553892

barintiesa@gulbene.lv, 

inga.dukure@gulbene.lv

Inga Dukure

10.

Limbažu pilsētas bāriņtiesa

Zāles iela 8, Limbaži, LV-4001

64070719 

26532193 

limbazu_barintiesa@limbazi.lv

Inese Apiņa 

11.

Limbažu novada Katvaru un Umurgas pagastu bāriņtiesa 

Liepu iela 5, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061

64023951 

ku_barintiesa@limbazi.lv

Liene Berga

12.

Limbažu novada Limbažu, Viļķenes un Pāles pagastu bāriņtiesa

Jūras iela 58, Limbaži, LV-4001

64023991

29154885

lvp_barintiesa@limbazi.lv

Daina Celmiņa

13.

Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu bāriņtiesa

„Pagastnams”,
Skulte, Limbažu novads, LV-4025

64065271 

sv_barintiesa@limbazi.lv

Sigita Pulkstene- Bērtiņa

14.

Alojas novada bāriņtiesa 

Rīgas iela 4, Aloja, LV-4064

26155329 

antraozola55@inbox.lv

Antra Ozola

15.

Salacgrīvas novada bāriņtiesa

Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

64071990 

barintiesa@salacgriva.lv 

maruta.pirro@salacgriva.lv

Maruta Pirro

16.

Madonas novada bāriņtiesa

Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801

26301270

barintiesa.novads@madona.lv

Inga Lediņa

17.

Lubānas novada bāriņtiesa

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

64820920 

25623047 

dace.mezsarga@lubana.lv

Dace Mežsarga

18.

Cesvaines novada bāriņtiesa 

Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871

64852031 

barintiesa@cesvaine.lv

Sarmīte Šķēla

19.

Ogres novada bāriņtiesa

Brīvības iela 33,
Ogre, Ogres novads, LV-5001

65023385

20293901 

barintiesa@ogresnovads.lv

ogresbarintiesa@inbox.lv

Dace Zariņa

20.

Ogres novada pagastu bāriņtiesa 

"Pagastmāja",
Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045 

65055152

santa.kalnina@ogresnovads.lv

ira.runce@ogresnovads.lv


Ira Runce

21.

Ķeguma novada bāriņtiesa 

Komunālā ielā 3, Ķegums, LV-5020 

65038842 

barintiesa@kegums.lv

Natālija Aprāne

22.

Ikšķiles novada bāriņtiesa

Strēlnieku iela 10,
Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

65020895 

egita.landsberga@ikskile.lv

Egita Landsberga

23.

Lielvārdes novada bāriņtiesa

Raiņa ielā 11A,
Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

65053838 

65020840 

laila.robezniece@lielvarde.lv

Laila Robežniece

24.

Rīgas bāriņtiesa

Kalēju iela 78 Rīga, LV-1050

67037708 

67037746 

bt@riga.lv, aivars.krasnogolovs@riga.lv    

Aivars Krasnogolovs

25.

Babītes novada bāriņtiesa

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

67914647 

28676338 

barintiesa@babite.lv

ilze.barisa@babite.lv 

Ilze Barisa

26.

Baldones novada bāriņtiesa

„Pārupes”, Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125

67932304 

29449963 

barintiesa@baldone.lv

Aija Ozoliņa

27.

Carnikavas novada
bāriņtiesa  

Stacijas iela 5, Carnikava, Rīgas rajons, LV-2163

67993787 

28633407 

barintiesa@carnikava.lv

Ineta Stasjule

28.

Garkalnes novada bāriņtiesa

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

67800921 

barintiesa@garkalne.lv,

sandra.freivalde@barintiesa.lv

Sandra Freivalde

29.

Inčukalna novada bāriņtiesa

Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV–2141

67977248 

iveta_kokina@inbox.lv

Iveta Kokina

30.

Ķekavas novada bāriņtiesa

Gaismas iela 19, k-8, Ķekava,
Ķekavas novads, LV-2123  

67847160

barintiesa@kekava.lv

Sarma Trumpekoja

31.

Krimuldas novada bāriņtiesa 

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV-2144

67976857 

olita.lieknina@krimulda.lv

Olita Liekniņa

32.

Mālpils novada bāriņtiesa

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152

67970890 

anna@malpils.lv

Anna Višķere

33.

Mārupes novada bāriņtiesa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

67149872 

barintiesa@marupe.lv 

anna.tonina@marupe.lv

Anna Toniņa

34.

Olaines novada pašvaldības bāriņtiesa

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

67146049 
67146048 

barintiesa@olaine.lv

Irēna Vilnere

35.

Salaspils novada bāriņtiesa 

Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

67981018 67981067 

barintiesa@salaspils.lv

Marina Ozoliņa

36.

Saulkrastu novada bāriņtiesa

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160

67142509 

29452136 

baiba.meldere@saulkrasti.lv 

b.meldere@inbox.lv

Baiba Meldere

37.

Siguldas novada bāriņtiesa

Raiņa iela 3, Sigulda, LV-2150

67970846 

barintiesa@sigulda.lv

Zane Krauze

38.

Stopiņu novada bāriņtiesa

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

67911192 

barintiesa@stopini.lv

Valda Frīdenšteina

39.

Valkas novada bāriņtiesa

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV–4701

64725933 

29453790 

barintiesa@valka.lv

Kārlis Briedis

40.

Smiltenes novada bāriņtiesa

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

64707574 

26603348 

aurika.zivere@smiltene.lv

barintiesa@smiltene.lv

Aurika Zīvere

41.

Strenču novada bāriņtiesa

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

64715632 

barintiesa@strencunovads.lv

ina.neimane@strencunovads.lv

Ina Neimane

42.

Valmieras pilsētas bāriņtiesa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV- 4201

64207179 

64207164 

barintiesa@valmiera.lv, 

ilze.polka@valmiera.lv

Ilze Polka

42.

Burtnieku novada bāriņtiesa

Vanagu iela 4, Burtnieku novads, LV-4219

64223275 

20218931 

barintiesa@burtniekunovads.lv

inga.paze@burtniekunovads.lv

Inga Pāže

44.

Mazsalacas novada bāriņtiesa

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

64207844 

25616064 

mazsalaca.barintiesa@inbox.lv

ilze.steinberga@mazsalacasnovads.lv

Ilze Šteinberga

45.

Rūjienas novada bāriņtiesa

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

64263447 

dace.melbarde@rujiena.lv

Dace Melbārde

46.

Kocēnu novada bāriņtiesa

Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu novadā, LV-4220

64207684 

barintiesa@kocenunovads.lv

Dace Jukāma