65687

Diskusija Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā
21.04.2016


2016.gada 12. aprīlī asociācijas valdes pārstāvji Baiba Meldere,Rudīte Krūmiņa un Tālis Zalva Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā tikās ar inspekcijas priekšnieci Lailu Riekstu- Riekstiņu un Bāriņtiesu un Audžuģimeņu departamenta direktori Valentīnu Gluščenko, lai diskutētu par sadarbības jautājumiem iedzīvotāju sūdzību izskatīšanas kārtībā,bāriņtiesu lietu pārbaužu nodrošināšanā un atzinumu tiesai lietas sagatavošanas izskatīšanā bāriņtiesā. Diskusijas rezultātā asociācija izteica priekšlikumus un lūgumus sadarbības un labas pārvaldības veicināšanai,par ko inspekcijas pārstāvji atzina,ka izteiktie priekšlikumi un secinājumi ir vērtējami pirms to ieviešanas praksē.Diskusijas laikā asociācijas pārstāvji iezīmēja problēmu ar audžuģimeņu atrašanu,līdz ar to ģimeniskas vides nodrošināšanu bez vecāku gādības palikušiem bērniem.


      Atpakaļ