66672

Ģimenes tiesību modernizācijas darba grupas sanāksme
27.05.2016


2016. gada 23. maijā Tieslietu ministrija organizēja paplašināto Ģimenes tiesību modernizācijas darba  grupas sanāksmi,kuras mērķis bija diskutēt par civilprocesuālo  aizsardzību pret vardarbību. Marta mēnesī Latvijas delegācija viesojās ASV,kur notika semināri saistībā ar aizsardzību pret vardarbību. Semināros tika stāstīts galvenokārt  par ASV Mineapolisā un Dulūtā  izveidoto civilās jurisdikcijas tiesu un sadarbības grupu modeli un to nozīmi cīņā pret vardarbību. Darba grupas sanāksmē Latvijas delegācijas pārstāvji dalījās ar ASV semināros uzkrāto pieredzi un no tās izrietošo redzējumu,kā iespējams Latvijā varētu uzlabot savu civilprocesuālo aizsardzību pret vardarbību sistēmu un ieviest efektīvākus starpinstitucionālos sadarbības modeļus.Asociāciju darba grupas sanāksmē pārstāvēja Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Aurika Zīvere.


      Atpakaļ