73619

Sumināti bāriņtiesu darbinieki!
19.10.2016


Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20 gadu jubileju, 14.oktobrī, Rīgā, kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika svinīgais sarīkojums, kurā sumināja bāriņtiesu darbiniekus, kas ar godprātīgu un nesavtīgu darbu nodrošina bāriņtiesu darbību ikdienā, kā arī godināja tos, kuri piedalījušies bāriņtiesu sistēmas izveidošanā un turpina to darīt arī šobrīd.

Svinīgajā pasākumā piedalījās un svētku dalībniekus uzrunāja labklājības ministrs Jānis Reirs, Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, tiesībsargs Juris Jansons, Ministra prezidenta padomniece Lelde Līce – Līcīte, kā arī Tieslietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citu valsts, pašvaldību institūciju un biedrību pārstāvji, uzsverot bāriņtiesu darba nozīmīgumu, nodrošinot bērnu un citu rīcības nespējīgo personu personisko un mantisko interešu aizsardzību, tostarp paužot visdziļāko pateicību un cieņu par padarīto, bieži vien emocionāli grūto, bet visai sabiedrībai nepieciešamo darbu.

Savu īpašo apsveikumu visiem bāriņtiesu darbiniekiem un svētku viesiem sūtīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, pateicoties par paveikto, vēlot izturību un spēku, tostarp aicinot arī turpmāk stiprināt bāriņtiesu kapacitāti.

Video uzrunā visus sumināja svētku norises vietas - Rīgas pašvaldības vadītājs - Nils Ušakovs.

Godinot labākos tika pasniegti Ministru kabineta pateicības un Labklājības ministrijas atzinības raksti, kā arī Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas balva.

Ar Ministru prezidenta Pateicības rakstu par vairāk nekā 20 gadus profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu bāriņtiesas darbības attīstībā un ģimenes vērtību stiprināšanā apbalvoja :

Olitu Liekniņu, Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Rudīti Krūmiņu, Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Taigu Ziemeli, Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Īrisu Guntru Turčinsku, Jelgavas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Regīnu Sakoviču, Krāslavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Aiju Mejeri, Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Olgu Rudaku, Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Zaigu Rudņicku, Ventspils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Baibu Melderi, Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Valdes priekšsēdētāju.

Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā ar labklājības ministra atzinības rakstiem apbalvoja:

Intu Rinmani, Skrīveru novada bāriņtiesas locekli;

Inesi Ērgli, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci;

Viju Astaševsku, Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci;

Ināru Lucāni, Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci;

Inu Gusāri, Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Ingu Dukuri, Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Auriku Zīveri, Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Ligitu Šucu, Mērsraga novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Agnesi Baranovu, Engures novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Kārli Briedi, Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Mārīti Bogdanovu, Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Andu Smiltiņu-Plūdoni, Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Marutu Pirro, Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Ilzi Barisu, Babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Initu Jansoni, Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Ilzi Polku, Valmieras pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju.

      Par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā ar Labklājības ministrijas valsts sekretāra atzinības rakstiem apbalvoja:

Ivetu Gorbunovu, Rīgas bāriņtiesas aizgādības lietu nodaļas vadītāja palīgu;

Inesi Grīnbergu, Krimuldas novada bāriņtiesas locekli;

Ināru Bierandi, Talsu novada bāriņtiesas locekli;

Initu Ozoliņu, Jaunjelgavas novada bāriņtiesas locekli;

Astrīdu Strodi, Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas locekli;

Natāliju Tomsoni, Jelgavas novada bāriņtiesas locekli;

Laimu Mizi, Smiltenes novada bāriņtiesas locekli;

Inesi Bicāni, Engures novada bāriņtiesas locekli;

Mariju Dzalbi, Cēsu novada bāriņtiesas locekli;

Indru Mūrnieci, Burtnieku novada bāriņtiesas locekli;

Andu Zaharenkovu, Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas locekli;

Sarmīti Melli, Cesvaines novada bāriņtiesas locekli;

Aleksandru Miesnieci, Madonas novada bāriņtiesas locekli;

Andreju Kirillovu, Mārupes novada bāriņtiesas locekli;

Intu Krievu, Aizkraukles novada bāriņtiesas locekli;

Mudīti Lakševicu, Ventspils pilsētas bāriņtiesas locekli;

Dzintru Boču, Bauskas novada bāriņtiesas locekli;

Aiju Stabuli, Bauskas novada bāriņtiesas locekli;

Annu Mariju Lormani, Mērsraga novada bāriņtiesas locekli.

Helī Opincāni, Pārgaujas novada bāriņtiesas locekli;

Aivaru Jansonu, Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekli;

Dainu Reizenbergu, Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci

Ingu Andersoni, Ogres novada Ogres bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci;

Lienu Reinbergu, Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci;

Viju Aleksejevu, Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci;

Ingrīdu Jansoni, Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci;

ilviju Kipļuku, Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci;

Antu Riekstiņu, Jelgavas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci;

Līgu Medni, Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāju

Irēnu Vilneri, Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Daci Melbārdi, Rūjienas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Ilzi Šteinbergu, Mazsalacas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Annu Višķeri, Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Renāti Kalniņu, Pārgaujas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Daci Silaunieci, Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Inesi Zaporožecu, Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Ivetu Stivrišku, Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Ingu Ozoliņu, Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Sandru Jurciku, Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Inesi Pērkoni, Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Dainu Dēvitu, Dundagas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Silviju Vēzi, Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Anitu Dimbeli, Priekuļu novada bāriņtiesas sekretāri;

Regīnu Baranovu, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas sekretāri;

Ināru Bakāni, Mārupes novada bāriņtiesas sekretāri;

Ināru Alliku, Valmieras bāriņtiesas lietvedības sekretāri; 

Inetu Zāti, Saulkrastu novada bāriņtiesas lietvedi;

Dainu Frombergu, Mazsalacas novada bāriņtiesas locekli, bāriņtiesas sekretāri.

Par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu bāriņtiesu sistēmas pilnveidē un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas darbības attīstībā ar asociācijas īpašo balvu – piemiņas velti apbalvoja:

Aivaru Krasnogolovu, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Nadīnu Milleri, Mārupes novada bāriņtiesas locekli;

Tāli Zalvu, Jēkabpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju;

Gaidu Brisu, Raunas novada bāriņtiesas locekli;

Maiju Veidi, bijušo Jēkabpils pilsētas bāriņtiesas locekli, Bāriņtiesas rokasgrāmatas veidotāju;

Miervaldi Ozoliņu, bijušo Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas dibinātāju;

Rutu Sliedi, advokāti, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas dibinātāju;

Vinetu Reiteri, Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieci juridiskos jautājumos;

Lailu Riekstu-Riekstiņu, bijušo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieci, bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izveidotāju Latvijā;

Gunu Rozi, rakstnieci, žurnālisti, video īsfilmas „Zelta ābele, sudraba avots” režisori. 

 

Par godu bāriņtiesu jubilejai, pasākumā demonstrēja G.Rozes veidoto video īsfilmu „Zelta ābele, sudraba avots”, kurā izmantojot latviešu tautas pasakas sižeta motīvus un piedaloties ilggadējiem bāriņtiesu darbiniekiem, mākslinieciskā veidā attēloti bāriņtiesu darbinieku mērķi un ideāli, rūpējoties un gādājot par ikviena bērna tiesību aizstāvību.

 

Sirsnīgu un emocionāli siltu svētku gaisotni radīja pasākuma vadītāji Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Valdes priekšsēdētāja, Saulkrastu novada bāriņtiesas vadītāja Baiba Meldere un Rīgas bāriņtiesas vadītājs Aivars Krasnogolovs.

Ar profesionālu muzikālo sniegumu svētku dalībniekus priecēja un sveica solisti Līga Priede, Jānis un Mariss Ķirši, vijolnieks Raimonds Ozols ar pavadošo grupu.

 

 FOTO GALERIJA /spiest uz attēla, lai redzētu galeriju/

Bāriņtiesas tika izveidotas, pamatojoties uz likumu „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, kas noteica, ka ar 1996.gada 1.martu, sākt veidot jaunas aizbildnības un aizgādniecības institūcijas kā pašvaldības izveidotas iestādes.

Uz šo brīdi Latvijā darbojas 142 pilsētu un novadu bāriņtiesas.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Grasmane,

28634639
      Atpakaļ