59908

Intensīvs vasaras darba periods asociācijas valdei
11.08.2015


          JŪNIJĀ

 •       Asociācijas valde tiekas ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieci Lailu Riekstu- Riekstiņu, Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktori Valentīnu Gluščenko un galveno inspektori Līgu Teteri, lai pārrunātu bāriņtiesu darbības nodrošināšanas jautājumus un iepazītos ar Rīgas bāriņtiesā veikto pārbaudi un tās rezultātiem, paustu asociācijas viedokli par presē pausto inspekcijas viedokli, kā arī uzklausītu inspekcijas pārstāvju viedokļus par būtiskākām kļūdām veicot pārbaudes bāriņtiesās  un šo kļūdu iespējamu novēršanu, kā arī vienotos par par iespējamu savstarpējās sadarbības modeli turpmāk.

 •       Asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Meldere sniedz interviju Labklājības ministrijas  preses sekretārei par sociālo dienestu un bāriņtiesu sadarbību sagaidot Rudens sociālo darbinieku konferenci
 •        Asociācijas valdes pārstāvji Aivars Krasnogolovs un Tālis Zalva piedalās sanāksmē Pašvaldības savienībā par sociālo dienestu un bāriņtiesu sadarbības modeļiem un darbu nākotnē

                 JŪLIJĀ

 •       Asociācijas pārstāvji Baiba Meldere un Nadīna Millere tiekas ar Latvijas Radio pārstāvjiem, kuri lūguši ekspertu viedokli kampaņas ''Emocionālā vardarbība'' realizēšanai Latvijas Radio

 •       Asociācijas pārstāve Aurika Zīvere piedalās Juridiskās komisijas sēdē ''Grozījumi Bāriņtiesu likumā''

 •      Asociācijas valdes loceklis Andris Alpeus izstrādā priekšlikumus Bāriņtiesu likuma grozījumiem 3. Lasījumiem

 •       Asociācijas valdes pārstāvji  Aivars Krasnogolovs un Baiba Meldere Liepājas bāriņtiesā tiekas ar  kolēģi Taigu Ziemeli, lai pārrunātu jautājumus ,kas skar skandalozo pedofilijas lietu, uzklausot kolēģes viedokli, kā arī paužot asociācijas viedokli lēmuma pārsūdzēšanas sakarā.

 •       Asociācijas valdes pārstāvis Aivars Krasnogolovs piedalās LATVIJAS RADIO 4 un RADIO BALTKOM par vēlamajiem grozījumiem tiesu sistēmā attiecība uz dzimumnoziegumiem pret bērniem.

 •        Asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Meldere piedalās Saeimas Juridiskās komisijas sēdē un pauž viedokli ''Par Krimināllikuma regulējumu attiecībā uz seksuālo vardarbību pret bērnu, tā piemērošanu un soda politiku''

 •        Asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Meldere tiekas ar Gulbenes novada vadību jautājuma par Gulbenes novada bāriņtiesu apvienošanu reorganizācijas sakarā

 •     Asociācijas valdes pārstāvji Baiba Meldere un Rudīte Krūmiņa tiekas ar Ziemeļvidzemes un Balvu novada kolēģiem bāriņtiesu darbības jautājumos

              AUGUSTS

 •  Asociācijas valdes pārstāvji Baiba Meldere un Rudīte Krūmiņa konsultē ''Ievas'' žurnālisti Lolitu Lūsi rakstā PAR ADOPCIJAS NOSLĒPUMU
 • No 21.-24. augustam 90 asociācijas biedri no dažādiem Latvijas reģioniem tiekas gadskārtējā asociācijas vasaras nometnē- sesijā Balvos ''Roku rokā, visi kopā''.      Atpakaļ