Atzinuma sniegšana tiesai

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:

  1. saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
  2. viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
  3. aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
  4. paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
  5. citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

Piezīme!
Bāriņtiesa minētajos gadījumos atzinumus sniedz tikai pēc tiesas pieprasījuma, šis atzinums nav administratīvais akts un kalpo kā viens no pierādījumiem tiesā.

Piekritība atzinuma sniegšanai tiesā

Atzinumu tiesai minētajos gadījumos sniedz bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku dzīvesvieta.

Ja bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta dažādu pašvaldību administratīvajās teritorijās, atzinumu tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un atsevišķas aizgādības noteikšanu sniedz katra vecāka dzīvesvietas bāriņtiesa.

Atzinumu tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību brāļiem, māsām, vecvecākiem, kā arī citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, sniedz tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā dzīvo bērns un vecāki. Minētā bāriņtiesa pieprasa lietas izskatīšanai nepieciešamo informāciju no tās personas dzīvesvietas bāriņtiesas, kura vērsusies tiesā ar prasību par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību.