77864

LPS vadība tiekas ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju
14.04.2017


20. martā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis tikās ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas (LBDA) pārstāvjiem - Valdes priekšsēdētāju, Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Melderi, Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci Viju Astaševsku, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāju Aivaru Krasnogolovu un Jēkabpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Tāli Zalvu.

Tika pārrunātas bāriņtiesu darba aktuālākās problēmas.

LPS pārstāvji uzklausīja arī bāriņtiesu pārstāvju  bažas par negatīvas publicitātes radīšanu sabiedrībā par bāriņtiesām; par jaunu funkciju  nemitīgu palielināšanu bez atbilstoša finansiālā nodrošinājuma.

Ņemot vērā, ka pašlaik Saeimā starp lasījumiem tiek skatīti grozījumi Bāriņtiesu likumā (sakarā ar normām par aizgādnības lietu reģistru), tika pārspriests vai nav nepieciešami vēl kādi grozījumi šajā likumā.

Lai veiksmīgāk sadarbotos, tika nolemts, ka bāriņtiesu pārstāvis(ji) turpmāk piedalīsies  LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdēs.

Tika arī lemts par iespēju organizēt  LPS videokonferenci, veltot to  bāriņtiesu darba aktualitātēm, problēmjautājumiem u.t.t.

 

Attēlā: (no kreisās) Jēkabpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājs Tālis Zalva, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Valdes priekšsēdētāja, Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere un Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Vija Astaševska.

 

Vineta Reitere,

LPS priekšsēža padomniece

 

RAKSTS PĀRBUBLICĒTS NO LPS MĀJASLAPAS - http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3582-lps-vadiba-tiekas-ar-latvijas-barintiesu-darbinieku-asociaciju 
      Atpakaļ