Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija www.bti.gov.lv

Normatīvo aktu datu bāze www.likumi.lv

Labklājības ministrija www.lm.gov.lv

Latvijas tiesu portāls www.tiesas.lv

Tieslietu ministrija www.tm.gov.lv

Latvijas Republikas Augstākā tiesa www.at.gov.lv

Mediācijas Latvijā pamatlapa www.mediacija.lv

Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" www.skalbes.lv

Nodibinājums "Centrs Dardedze" www.centrsdardedze.lv

Latvijas Republikas likumdevējs - Saeima www.saeima.lv

SOS bērnu ciemati www.sosbernuciemati.lv