Notiks konference “Bāriņtiesas pārmaiņu procesā”
07.12.2017


Piektdien, 8. decembrī plkst.10.00 Liepājā, Liepājas Olimpiskajā centrā, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un Liepājas pilsētas bāriņtiesu organizē konferenci'' Bāriņtiesas pārmaiņu procesā''. Konferencē dalību apliecinājuši vairāk nekā 280 bāriņtiesu darbinieki no visiem Latvijas reģioniem.

Plānots, ka konferencē viedokli par bāriņtiesas darba kapacitātes, pieņemto lēmumu un atzinumu kvalitāti sniegs Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne un Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gluščenko ziņos par bāriņtiesu darba vērtējumu.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālos jautājumos Ilze Rudzīte un Liepājas pilsētas Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča akcentēs bāriņtiesu un sociālo dienestu sadarbības lomu.

Rīgas Apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Madara Ābele un Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja Kristīne Brokane informēs par bāriņtiesu atzinumu un lēmumu nozīmi un kvalitāti lietu izskatīšanas procesos.
Konferences otrā daļā savu redzējumu par notiekošiem procesiem bērnu ārpusģimenes aprūpē paudīs audžuģimenes mamma no Liepājas Margita Grulle.

Tāpat konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas veikto bāriņtiesu darba izpēti Latvijā.


Latvijas Bāriņtiesu asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Meldere: ''Šis ir viens no grūtākiem un sarežģītākiem darbības gadiem. Esam atkal  meklējumu, kompromisu un neatlaidības ceļā. Pa šiem gadiem esam kopā auguši, apguvuši profesionālas prasmes, iemaņas un milzīgu pieredzi. Esam saņēmuši gan  pamatotu, bet vairāk  bezgala daudz nepamatotu "sitienu", kas robežojas ar bāriņtiesu darba noniecināšanu, apmelošanu un nomelnošanu. Bāriņtiesas ir gatavas pārmaiņām, bet gatavas arī aizstāvēt savas tiesības pret  destruktīvu kampaņu, kas nekādā veidā neveicina labas pārvaldības principa ievērošanu valstī."

Bāriņtiesu darbinieku asociācija dibināta 2002. gada 4. jūnijā. Asociācijā darbojas 98 novadu un pilsētu bāriņtiesas. Šī ir asociācijas 15. konference.


Baiba Meldere
Latvijas Bāriņtiesu asociācijas valdes priekšsēdētāja
      Atpakaļ