Par Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju

Asociācija dibināta 2002.gada 4.jūnijā. Asociācijas valdē tika ievēlēti 11 cilvēki, par asociācijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Baiba Meldere - Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.

2010.gadā Asociācija apvienoja darbiniekus no 85 Latvijas bāriņtiesām, bet 2013.gadā jau darbiniekus no 100 Latvijas bāriņtiesām.

Asociācijas darbības mērķis ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošus jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.

Asociācijas organizētās konferences:

 • 2016. gada 14. oktobris 14.konference-sarīkojums Rīgas Ziemeļblāzmas kultūras pilī       ''Bāriņtiesām -20'';
 • 2015.gada 13. novembrī 13. konference Krimuldā - par tēmu ''Bāriņtiesu,sabiedrības un institūciju līdzdalība savstarpējā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā''; 
 • 2014.gada 31. oktobrī 12.konference Jēkabpilī - par tēmu ''Bāriņtiesa - tās funkcijas un loma pašvaldībā''; 
 • 2013.gada 29.novembrī 11.konference Mārupē - par tēmu "Vecāku bezatbildība. Bērna šķiršana no ģimenes";
 • 2012.gada 1.jūnijā 10.konference Balvos - par tēmu "Bāriņtiesas un bērnu ārpusģimenes aprūpē";

 • 2011.gada 11.decembrī 9.konference Mālpilī - par tēmu "Bāriņtiesām - 15";
 • 2010.gada 15.oktobrī 8.konference Kuldīgā - par aizgādības, aizgādnības un ārvalstu gadījumu risinājumu iespējām bāriņtiesās - to metodiskie un praktiskie aspekti;

 • 2009.gada 11.septembrī 7.konference Valmierā - par bāriņtiesu metodisko vadību un uzraudzību, ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu, Rīgas bāriņtiesas darbu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas darbību, pozitīvo pieredzi jauno novadu bāriņtiesu darbībā un sociālās atstumtības riska mazināšanu bērniem un jauniešiem;

 • 2008.gada 14.maijā 6.konference Jelgavā - par bāriņtiesu darbības nodrošināšanu pēc administratīvi teritoriālās reformas;

 • 2007.gada 9.maijā 5.konference Aizkrauklē - par kompetenci un profesionalitāti bāriņtiesu darbā un starpinstitucionālo sadarbību;

 • 2006.gada 8.septembrī 4.konference Saulkrastos - par tēmu „Bāriņtiesām, pagasttiesām - 10”;

 • 2005.gada 4.novembrī 3.konference Ogrē - par tēmu „Sadarbība - ceļš uz problēmas risinājumu”;

 • 2004.gada 29.oktobrī 2.konference Garkalnē par tēmu "Bērnu likteņi - vai tikai bāriņtiesu un pagasttiesu atbildība?";

 • 2003.gada 10.oktobrī 1.konference Rīgā - par asociācijas nodibināšanu, tās mērķiem, bāriņtiesu veikumu, sadarbību starp bāriņtiesu un sociālajiem darbiniekiem, Latvijas pagasttiesu vēsturi.

Asociācijas rīkotās nometnes:

-  2016. gadā no 08.jūlija-10. jūlijam nometne Bauskā;

2015.gadā no 21. -23.augustam - 8.nometne Balvos;

- 2014.gadā no 18. -20.jūlijam - 7.nometne Neretā;

- 2013.gadā no 2. - 4.augustam - 6.nometne Tārgalē;

- 2012.gadā no 20. - 22.jūlijam - 5.nometne Aglonā;

- 2011.gadā no 1. - 3.jūlijam - 4.nometne Mērsragā;

- 2010.gadā no 6. - 8.augustam - 3.nometne Raiskumā;

- 2009.gadā no 3. - 5.jūlijam - 2.nometne Zvejniekciemā;

- 2008.gadā no 18. - 20.jūlijam - 1.nometne Līgatnē.