Prezentācijas


   Asociācijas 2015.gada konference Krimuldā! 
Virzība uz deinstitucionalizāciju Latvijā Ģimeniskas aprūpes priekšnoteikums Labklājības Ministrijas prezentācija

Supervīzija un tās kvalitātes nozīme profesionālajā darbībā - Kārļa Višas prezentācija 

Rīgas bāriņtiesas sadarbība ar 
Rīgas Sociālo dienestu - Rīgas bāriņtiesas prezentācija


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētais seminārs 2013.gada 18.janvārī par jauninājumiem rīcībspējas ierobežošanu

Tieslietu ministrijas pārstāvja prezentācija - Izmaiņas rīcībspējas tiesiskajā regulējumā

Asociācijas pārstāvja prezentācija - Bāriņtiesas loma rīcībspējas ierobežošanā

2012.gada konference Stokholmā

Asociācijas pārstāvja prezentācija - Asylum Seeking children in Latvia


PRIDE semināts Rīgā 2012.gada 20.-21.septembrī. Organizēja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Rob van Pagée prezentācija "PRIDE"


Asociācijas 2012.gada konference Balvos

Labklājības ministrijas pārstāvja prezentācija - Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam ārpusģimenes aprūpes jomā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvja prezentācija - Latvijas audžuģimenes

Latvijas Republikas Tiesībsarga pārstāvja prezentācija - Bērnu tiesības uz alternatīvo aprūpi ģimeniskā vidē

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas pārstāvja prezentācija - Ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveide, lai veicinātu bērnu aprūpi ģimeniskā vidē


Latvijas Republikas Tiesībsarga 2011.gada konference

Asociācijas pārstāvja prezentācija - Bāriņtiesu loma rīcībspējas ierobežošanas procesā