Samierināšana (Mediācija)

Alternatīvu domstarpību risināšana ietver dažādus procesus un metodes, piemēram, šķīrējtiesu, agrīnu, neitrālu vērtējumu, eksperta slēdzienu, taču mediācija līdzās samierināšanai atzīstama par visplašāk izmantoto domstarpību risināšanas procesu.

Kas ir mediācija?

Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību, pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu.

Mediācijai raksturīgākās pazīmes:

  • mediācija nozīmē: konfliktu risināšanu;

  • mediācija ir konfliktu risināšanas process komunikācijas ceļā, kurā abas puses tiek atbalstītas, lai tās noslēgumā justos kā uzvarētājas;

  • mediācija atbalsta puses, lai tās savu konfliktu risinātu pašas, tātad mediācija koncentrējas uz interesēm, kas slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām, tādejādi paplašinot konflikta risinājumu iespējas;

  • mediācijas process beidzas ar juridiski saistošu vienošanos;

  • mediācija ir brīvprātīgs process un tikai no pašām iesaistītajām pusēm ir atkarīgs vai mediācijas procesa rezultāts būs veiksmīgs.

Mediants necentīsies puses ietekmēt saturiskā ziņā. Tā kā mediators nepieņem lēmumus un nesniedz konsultācijas, mediācijas procesā īsti nav vajadzības mediatoru par kaut ko pārliecināt. Līdz ar to šīs trešās personas nav pušu uzmanības centrā. Mediants palīdz puses uzmanību vairāk vērst uz sevi, savu personu. Puses pārstāj reaģēt viena uz otru, kļūst neatkarīgākas – tā tiek panākts, ka puses pašas spēj pieņemt lēmumus.

Mediācija rada tādu komunikatīvu struktūru, kurā partneriem vairs nav nepieciešamības manipulēt ar trešo personu un pārliecināt to par sava viedokļa pareizību vai otras puses uzskatu nepareizību. Vairs nav jēgas melot vai arī uzsvērt otras puses nepareizos uzskatus, jo vairs nav vajadzības pārliecināt mediatoru, bet ir svarīgi pārliecināt pretējo pusi. Jo tieši pretējā puse beigās būs tā, kurai būs jāpiekrīt risinājumam. Tātad šeit ne tik daudz pati procedūra, cik tieši komunikācijas veids ir tas, kā puses panāk kompromisu.

Panākumu rādītāji

Tas ir pārsteidzoši. Strīda puses, kuras (vairs) nevar viena ar otru saprātīgi runāt, kuras tikai abpusēji izsaka pārmetumus un izvirza neizpildāmas prasības. Šīs pašas puses dodas pie mediatora un tad pēkšņi tām ir jābūt spējīgām pašām atrast konflikta risinājumu? Jā, tas tā tiešām var notikt. Un tas izdodas diezgan labi, jo panākumu rādītāji ir augsti. Apmēram 80% no visiem mediācijas procesiem beidzas veiksmīgi.

Informācija par mediācijas pakalpojumu un sertificēto mediatoru saraksts ir pieejams mājas lapā www.mediacija.lv.

Informējam, ka bezmaksas mediācijas pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās personas var saņemt Rīgas Sociālajā dienestā Rīgas domes Labklājības departamenta pakalpojuma „Mediācijas programmas nodrošināšana ģimenēm krīzes situācijās, rodot pieņemamu konflikta/krīzes situācijas risinājumu visām iesaistītajām pusēm” ietvaros. Vispārīgu informāciju par Rīgas Sociālā dienesta sniegto mediācijas pakalpojumu var saņemt, zvanot pa tālruni 67105139. Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams iesniegt attiecīga satura iesniegumu Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pēc personas faktiskās dzīvesvietas adreses un saņemt Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu attiecīgajam pakalpojumam. Uzzināt par sev vistuvākā teritoriālā centra adresi, var zvanot uz Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.