Pārskats par 2011.gadu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" katra Latvijas bāriņtiesa ir sniegusi ikgadējo pārskatu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sagatavotais pārskats par bāriņtiesu darbu 2011.gadā (kopsavilkums) skatīt šeit... /PDF fails /