Bāriņtiesai visbiežāk uzdotie jautājumi

 

Kas jādara, lai vecvecāks varētu pārstāvēt bērnu, ja bērna vecāki devušies peļņā uz ārzemēm?

Kā rīkoties, ja viens no vecākiem liedz otram vecākam tikties ar bērnu?

Kā rīkoties, ja mans dzīvesbiedrs vēlas ņemt apgādībā manu bērnu no iepriekšējās laulības?

Es uzzināju, ka esmu adoptēta, kur man jāvēršas, lai saņemtu informāciju par maniem bioloģiskajiem (miesīgajiem) vecākiem?

 Kā rīkoties, ja laulātie vēlas adoptēt bērnu?

Kur personai vērsties, lai ziņotu par aizdomām par emocionālu un fizisku vardarbību pret bērniem vai par nepietiekošu bērnu aprūpi?

Kādos gadījumos bāriņtiesā var saņemt mediācijas pakalpojumu?

 Kā rīkoties, ja bērna vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus?